E-faktura för företag (annonskund)

Här kan ni som företagsannonskund anmäla e-faktura.

Fakturorna levereras elektroniskt till er fakturaväxel. Det tar cirka 10 dagar från anmälan till er första faktura kan skickas elektroniskt.

Fakturaväxel (VAN-leverantör): Strålfors
E-faktura-adress: 5560041815