Kan jag bara prova Plus i en månad för 1 krona en gång?

Ja, du kan bara teckna erbjudandet om Plus i en månad för en 1 krona en gång. När provperioden är förbrukad betalar du ordinarie pris.