Personuppgiftspolicyn uppdaterad

Sedan våren 2019 ingår Mittmedia AB i affärsområdet Bonnier News, som ingår i Bonnierkoncernen. I affärsområdet Bonnier News ingår även bl.a. Dagens Nyheter, Expressen och Sydsvenskan. Med anledning av detta har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy.

Den uppdaterade personuppgiftspolicyn kan du läsa på vår kundservicesajt kundservice.mittmedia.se/personuppgiftspolicy

Det är fortfarande Mittmedia AB som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och vi kommer att behandla dina personuppgifter på väsentligen samma sätt som tidigare. Vi vill dock särskilt informera om att viss kund- och användardata kommer att delas med andra Bonnierbolag inom ramen för ett koncerngemensamt samarbete. Den koncerngemensamma kunddatabasen används för bl.a. administration, kundsupport och för att stödja Bonnierbolagen med integritetssäker analys för att rikta relevant marknadsföring till våra kunder och användare. Detta innebära bl.a. att du kan komma att få erbjudanden från andra Bonnierbolag via exempelvis post eller telefon.

Kunddatabasen administreras av Bonnier News AB som är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Mittmedia AB för den behandling som sker inom ramen för det koncerngemensamma samarbetet. Du kan läsa mer om detta på gdpr.bonniernews.se/kdb.

Om du har frågor kring personuppgiftspolicyn är du välkommen att kontakta Mittmedias dataskyddsombud på dataskyddsombud@mittmedia.se. För att utöva dina rättigheter gör du en begäran via Kontoinställningar på din nyhetssajt, eller via denna direktlänk.

Om du har frågor kring Bonnierbolagens gemensamma kunddatabas är du välkommen att kontakta Bonnier News dataskyddsombud på dataskyddsombud@bonniernews.se. Du kan också utöva dina rättigheter genom att logga in via vårt webbformulär som du hittar på gdpr.bonniernews.se/kdb.